Lars Gaute Jørgensen – Vaksinering – et risikoreduserende tiltak i bekjempelsen av ILA

Lars Gaute Jørgensen, fra Pharmaq, forteller om felterfaringen med ILA vaksineringen og effekten vaksinen har hatt. Lars er fiskehelsebiolog med mastergrad i fiskehelse fra Universitetet i Tromsø.