Julia Tandberg – Vintersår og nye varianter av Moritella Viscosa

Julia Tandberg er seniorforsker ved Pharmaq med en doktorgrad i mikrobiologi fra Universitet i Oslo. Hun jobber primært innen karakterisering av bakterielle antigen og som prosjektleder. Julia skal si litt om innsamlingen og karakteriseringen av feltisolater – kunnskapsgrunnlag for utviklingen av ny monovalent vaksine for Moritella viscosa.