Hege Hellberg og Renate Johansen – Gjelleagens, hva betyr de?

Renate Johansen har over 20 års erfaring med fiske-diagnostikk, og har tidligere jobbet ved Veterinærinstituttet hvor hun også tok sin doktorgrad på Nodavirus hos kveite. Hun er produktsjef i PHARMAQ analytiq og jobber med analyser for å løse fiskehelseproblemene i næringen, og dette har være drivkraften helt siden hun startet som fiske-veterinær i 1995.

Hege Hellberg er veterinær og har vært ansatt i Fish Vet Group (nå Pharmaq Analytiq) i syv år, hvor hun hovedsakelig arbeider med histopatologisk diagnostikk av fiskesykdommer. Hun har tidligere jobbet på Veterinærinstituttet med diagnostikk av sykdommer hos fisk, skjell og krepsdyr. Hege er interessert i slimhinneimmunitet og har jobbet mye med undersøkelser av tarm. Hun har en doktorgrad i fiskeanatomi.