Duncan Colquhoun – Bakterier og sår hos laks

Duncan Colquhoun har en Ph.D. fra Norges Veterinærhøgskole og mer enn 20 års erfaring i diagnostikk og forskning relatert til bakterielle patogener hos fisk. Duncans forskning fokuserer på taksonomiske studier og molekylær epidemiologi av bakterielle sykdommer av relevans for norsk oppdrettsnæring. Duncan Colquhoun er seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo og Professor II ved Universitet i Bergen. Han har en B.Sc. (Hons.) in Akvakultur og en M.Sc i Akvatisk Patologi fra Stirling Universitet i Scotland.