Daniel Macqueen – Genomic epidemiology of SAV2 in Norwegian aquaculture from 2018 to 2020

Professor Daniel Macqueen fra Roslin Institue, University og Edinburgh presenterer resultater fra et forskningsprosjekt på SAV2 utført i samarbeid med Pharmaq og flere av næringsaktørene. Daniel bruker det siste innenfor genteknologiene til å kunne adresse en rekke utfordringer innenfor fiskebiologi. Blant annet har hans forskningsgruppe utviklet en kosteffektiv metode med bruk av sekvensering som kan bli et nyttig verktøy for framtidig smittesporing og overvåkning.