8. November, 2022
Konferansen er gratis

14:00 – 19:00 Konferanse
13:00 lunsj, 19:30 middag

  

Program

TidspunktForedrag
13:00Mingling og mat
14.00Velkommen
14:15

Utfordringer med sår
Erfaringer fra felt med vintersår - Åkerblå, Barbro Klakegg
Nye varianter av Moritella viscosa, Monica Gausdal-Tingbo
Diagnostiske verktøy for sårutredning, Helene Bevan

15:25Kaffepause
15:40Erfaringer og siste nytt rundt ILA
Erfaringer fra felt med ILA - Cermaq,
Henrik Duesund
Biosikkerhet i rognproduksjon og ILA, Øyvind Brevik
Avl og genetikk. Nyheter fra ILA-forskning, Hooman Moghadam Benchmark
16:25Kaffepause
16:40

Ny forvaltningsplan for ILA (infeksiøs lakseanemi) i Norge
Endringer i ILA-forvaltningen, Knut Rønningen

Paneldebatt med tema ILA
Innleder: Randi Nygaard Grøntvedt
Deltakere: Knut Rønningen (Mattilsynet), Barbo (Åkerblå), Henrik Duesund (Cermaq), Marius Karlsen (PharmaQ), Rudi Ripman Seim (Benchmark) og Veterinærinstituttet.

17:40Pause
18:00Next Generation Sequencing
Prosjekt (Sarah H.) Smittesporing- og overvåking, Marius Karlsen
Next Generation Sequencing - Nye verktøy for diagnostikk i akvakultur, Stian Nylund
Motivasjonsinnlegg, Odd-Bjørn Hjelmeseth
19:15Velkomstdrikke før middag
19:30Middag

Foredragsholdere