8. November, 2022
Konferansen er gratis

14:00 – 19:00 Konferanse
13:00 lunsj, 19:30 middag

  

Program

TidspunktForedrag
13:00

Lunsj

14.00Velkommen
Konferansier, Robert Holmøy Eriksson (Sjømatbedriftene)
Bernt Martinsen (Pharmaq)
14:15

Utfordringer med sår
Erfaringer fra felt med vintersår, Barbo Klakegg (Åkerblå)
Nye varianter av Moritella viscosa, Monica Gausdal-Tingbø (Pharmaq)
Diagnostiske verktøy for sårutredning, Helene Bevan (Pharmaq Analytiq)

15:25Kaffepause
15:40Erfaringer og siste nytt rundt ILA
Erfaringer fra felt med ILA ,
Henrik Duesund (Cermaq)
Biosikkerhet i rognproduksjon og ILA, Ripman Seim (Benchmark)
Avl og genetikk. Nyheter fra ILA-forskning, Hooman Moghadam (Benchmark)
16:40Kaffepause
17:00

Ny forvaltningsplan for ILA (infeksiøs lakseanemi) i Norge
Endringer i ILA-forvaltningen, Knut Rønningen (Mattilsynet)

Paneldebatt med tema ILA
Innleder: Robert Holmøy Eriksson (Sjømatbedriftene)
Deltakere: Knut Rønningen (Mattilsynet)
Barbo Klakegg (Åkerblå)
Henrik Duesund (Cermaq)
Marius Karlsen (Pharmaq)
Rudi Ripman Seim (Benchmark)
Ole Bendik Dale (Veterinærinstituttet)

17:50Pause
18:05Next Generation Sequencing
Smittesporing- og overvåking, Marius Karlsen (Pharmaq)
Next Generation Sequencing - Nye verktøy for diagnostikk i akvakultur, Stian Nylund (Pharmaq Analytiq)
18:50Motivasjonsinnlegg
"Korleis",
Odd-Bjørn Hjelmeseth
19:45Velkomstdrikke før middag
20:00Middag

Foredragsholdere